Alek Velkov

BI DEVELOPER

Магистер по Automation & Control Engineering со повеќегодишно искуство во полињата на Computer Vision и Data Science. Комбинирано со искуство во индустријата, своето теоретско и практично знаење ќе го пренесе на лесно разбирлив и сликовит начин. Мартин ќе ти помогне да навлезеш во теоријата и примената на алгоритмите за Machine Learning, како и дополнителни Python техники.