marta-team

Marta Ivanovska

HEAD OF DIVISION

Доктор по науки на Универзитетот Стафордшир во Велика Британија, во областа на применета економија. Во неговата академска кариера има предавано статистика, методи на истражување и економетрија, како и предмети од областа на финансиите. Симон ќе ти помогне да навлезеш во светот на напредна математика и статистика.