Martina-Naumovska-1

Martina Naumovska

PARTNER

Магистер по Artificial Intelligence (AI) со практично искуство како Data Scientist (со фокус на градење machine learning модели за осигурителни компани и NLP проекти), Мартина ќе ти помогне да навлезеш длабоко во областа на Data Science и ќе ти го пренесе нејзиното долгогодишно практично и теоретско искуство.